CCB Cementir Holding - Acheter du ciment, des granulats et du béton en Belgique

Productblad
Geprefabriceerd Stortklaar beton CEM I 52,5 R HES

ZUIVER PORTLANDCEMENT MET ZEER HOGE INITIËLE STERKTE HES « High Early Strenght » (NBN B 12-110)

Toepassingsgebieden

Dankzij een hoge maalfijnheid garandeert de CEM I 52,5 R HES zowel een hoge eindsterkte als een hoge reactiviteit op jonge leeftijd.

Dit cement is in het bijzonder ontwikkeld voor prefab toepassingen die de bekistingstijd wensen te beperken.

Voor betoncentrales kan het eveneens aangewezen zijn om dit cementtype te gebruiken in de winterperiode.

CEM I 52,5 R HES is in het bijzonder geschikt voor :

 • Diverse structurele toepassingen
 • Prefab
 • Betonwerken waarbij een zeer hoge intiële en/of eind-sterkte vereist is
 • Betonwerken bij koud weer (bv monolietvloeren)
Voorzorgsmaatregelen

Dit cement is minder geschikt voor :

 • Betonwerken bij warm weer
 • Grote betonmassa’s
Enkele nuttige tips

Uw bouwproject, klein of ambitieus, is bestemd om mee te blijven gaan.

Enkele aanbevelingen voor het verwerken van mortel of beton :

 • Vermijd onderdosering van cement, dit resulteert in een lagere duurzaamheid van het beton
 • Beperk de water/cementfactor. Een hoge W/C factor geeft lagere druksterktes en een poreuzer beton
 • Pas de verdichting aan, aan de vloeibaarheid van het beton om zo een optimale dichtheid te verkrijgen zonder dat er segregatie optreedt
 • Neem alle voorzorgsmaatregelen om een vroegtijdige uitdroging bij warm weer of wind te vermijden door een aangepaste curing te gebruiken (jute, vernevelen van water, curing-compound,…)
 • Werk bij voorkeur tussen 5°C en 30°C
  • Bij te warm weer, zal de hitte de binding van beton of mortel versnellen
  • In geval van koud weer verloopt de binding van beton of mortel trager
Technische specificaties
Mechanische en fysische eigenschappen
Blaine-specifieke oppervlakte 5200 cm²/g
Dichtheid 3,14 g/cm³
Vraag naar water 31%
Starttijd instellen 2 u 40
Duidelijkheid (L*) 67
Druksterkte
Standaard
1 dag 30 MPa >20 MPa
2 dagen 41 MPa >30 MPa
7 dagen 52 MPa
28 dagen 62 MPa >52.5 MPa
Doseringen
Sable sec Droog zand Cement water
Beton 2x10L 1,5x10L 1x25Kg 2/3x10L
Mortel 3x10L 1x25Kg 1x10L
Verpakking

Beschikbaar in gemengde zakken van 25 kg – 64 zakken per pallet, 1,6 ton per pallet

Alle pallets beschikken over een hoes om een optimale bewaring te garanderen

Dit cement is verpakt in een vernieuwde zak en biedt de volgende voordelen ten opzichte van klassieke papieren zakken:

 • Meer vochtbestendig dan de papieren zakken (de zak is niet geperforeerd)
 • Meer waterbestendig dan de papieren zakken (de zak blijft hanteerbaar en kan zelfs bij natte omstandigheden gebruikt worden)
 • Betere houdbaarheid van de zak in de tijd (6 maanden).