CCB Cementir Holding - Acheter du ciment, des granulats et du béton en Belgique

CEMENT

Onze doelstelling is om 30% minder CO2 per ton cement uit te stoten tegen 2030. In deze context heeft de Cementir-groep een ‘Strategie voor klimaatverandering’ uitgewerkt op basis van de volgende pijlers :

 • Fossiele brandstoffen en klinkersteen vervangen door alternatieve brandstoffen en minerale additieven.
 • Ontwikkeling van FUTURECEM™, een koolstofarm cement dat de CO2-uitstoot met 30% vermindert. FUTURECEM ™ is een gepatenteerde technologie die gebruikmaakt van de synergie tussen een mengsel van kalksteen, gecalcineerde klei en klinkersteen. Hierdoor ontstaat er een duurzaam beton met een 30% lager klinkergehalte.
 • Investeren in duurzame ontwikkeling en digitalisering. In zijn industrieplan 2020-2022 heeft Cementir 100 miljoen euro uitgetrokken voor groene investeringen. Deze leveren een besparing van bijna 25 miljoen euro per jaar op zodra ze volledig operationeel zijn. Bij CCB wordt dat geld vooral ingezet om meer alternatieve brandstoffen te gebruiken (van de huidige 40% naar 80%), net als om onze productie-, onderhouds-, voorraadbeheer- en onderdelenprocessen te digitaliseren in alle Belgische en Franse fabrieken.

GRANULATEN : CCB zet zich op een duurzame manier in voor de strategische visie van het bedrijf

 • Reductie van de impact van de industriële activiteit; in het bijzonder wat geluidsoverlast en stofuitstoot betreft.
 • De wil om schade ten gevolge van materiaaltransport te beperken door zich zo veel mogelijk te wenden tot alternatieve transportmethodes en dat in lijn met de verschillende akkoorden afgesloten op locaal en nationaal niveau.
 • De beslissing om biodiversiteit in steengroeves te ontwikkelen en te stimuleren als actieve partner in het Europese programma « Life in Quarries ».
 • De wens om onze voetafdruk inzake de onttrekking van water in de steengroeves te verkleinen door samenwerkingen aan te gaan met bedrijven die grondwater exploiteren voor drinkwaterdoeleinden. De steengroeve van Clypot zal vanaf eind dit jaar zo’n 2 miljoen M3 leveren aan de ESV SWDE/IDEA.
 • Optimaal gebruik van de (niet-hernieuwbare) grondstoffen door ons volledige assortiment op « high-end » toepassingen te vermarkten en zo af te stappen van het aanleggen van wegfunderingen; een niche die vandaag wordt ingenomen door afbraakmaterialen.
 • Vermindering van de energieconsumptie in lijn met de akkoorden per bedrijfstak van het Waalse Gewest.

BETON: Milieuverantwoordelijk beheer van industriële gevolgen

CCB Beton zet zich in voor de strategische visie van het bedrijf, zodat we aan de vereisten van alle betrokken partijen kunnen voldoen. In de eerste plaats willen we onze industriële impact op een ecologisch verantwoorde manier beheren:

 • Minder geluidoverlast
 • Minder stofuitstoot
 • Keuze in herkomst en transportmethode van materialen
 • Hergebruik van water
 • Opwaardering van betonoverschotten
 • Continue opleiding van medewerkers en onderaannemers
 • Afvalsortering
 • Integratie van onze activiteiten in een stadsomgeving
 • Beheersysteem door middel van milieucertificering