CCB Cementir Holding - Acheter du ciment, des granulats et du béton en Belgique

Circulaire economie

De Cementir-groep zet zich actief in voor een programma dat geïnspireerd is op de principes van de circulaire economie. Het bestaat uit diverse initiatieven om de milieu-impact van onze activiteiten te verminderen en koolstofarme producten te ontwikkelen.

Rapport over duurzame ontwikkeling van Cementir 2021

Transparantie is een kernwaarde van onze groep: we communiceren open en zijn bereid om informatie te geven over wat we allemaal doen op het gebied van duurzaamheid. Centraal hierbij staat transparantie, maar ook het verlangen om te tonen hoezeer we ons inzetten voor een betere toekomst. We vinden het onze verantwoordelijkheid en tegelijk een kans – geen verplichting – om het rapport over duurzame ontwikkeling te publiceren.

Onze milieu beleid : hier