CCB Cementir Holding - Acheter du ciment, des granulats et du béton en Belgique

Succesvol veiligheidsbeleid

Collectieve bewustwording

Onze aanpak in preventie en bescherming is gebaseerd op een veeleisend programma, een collectieve bewustwording en de betrokkenheid van iedereen om ieders gezondheid en veiligheid te garanderen.

De voorbije jaren werden specifieke middelen ingezet om het doel van ‘nul ongevallen’ te bereiken. Deze middelen werpen nu hun vruchten af dankzij de inbreng van alle medewerkers en onderaannemers.

ISO 45001

Bovendien is het ISO 45001-certificeringsproces lopende voor de productie van cement en aggregaten bij CCB, en dit voor de vestigingen Gaurain en Clypot.

Dit moet het mogelijk maken :

 • Een dynamisch risicobeheerssysteem op te zetten
 • Voortdurend te controleren en bijgevolg voortdurend te verbeteren
 • De regels over het welzijn op het werk te kennen en te doen naleven
 • Onze werknemers en alle betrokkenen op onze sites bewust te maken en bij dit proces te betrekken

 

 

 

Onze engagementen

Om ons doel van ‘nul ongevallen’ te bereiken, hebben het management en alle medewerkers zich geëngageerd voor het volgende :

 • We stellen voldoende en passende middelen ter beschikking om de veiligheid voortdurend te verbeteren.
 • We communiceren over onze aanpak, lichten die toe en controleren of iedereen alles correct begrijpt.
 • We betrekken alle medewerkers bij veiligheid en preventie.
 • We leiden alle medewerkers op.
 • We erkennen goede praktijken, initiatieven en positieve resultaten.
 • We praten met en luisteren naar elkaar.
 • We evalueren onze aanpak regelmatig.

 

Charter 'Groeves en transport' en verkeersveiligheid

In samenwerking met het verbond van de ontginningsbedrijven (FEDIEX) en de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR) heeft CCB het charter ‘Groeves en transport’ ondertekend. Het doel van dit charter is om de goede praktijken binnen de sector te optimaliseren. Zo is het de bedoeling om de hinder die de activiteit veroorzaakt, zoveel mogelijk te beperken: netheid van de laadbak, de vrachtwagens afdekken met een zeil, de lading goed verdelen in de vrachtwagens…

Om een optimale veiligheid te bevorderen, heeft CCB op zijn productiesite de eerste spiegelafstelplaats geïnstalleerd. Hiermee willen we de dode hoek van zware vrachtwagens maximaal beperken om zo veel mogelijk ongevallen te vermijden. Wanneer vrachtwagens en andere weggebruikers op elkaar botsen, heeft dit namelijk te vaak een dodelijke afloop.