CCB Cementir Holding - Acheter du ciment, des granulats et du béton en Belgique

Terug naar nieuws

Een paar weken geleden verwelkomden we Angelo Riccio, HSE-manager van Cementir, en Johnny Madsen, preventieadviseur voor onze Noorse collega’s bij Unicon. Ze bezochten onze betoncentrales in Voorde, Baudour, Brussel en Saint-Laurent-Blangy, evenals het hoofdkantoor van CCB Beton.

De analyse, die een week duurde, paste perfect in de aanpak van continue verbetering met betrekking tot gezondheid en veiligheid van de Groep, die centraal staat in onze waarden. Het was zeer positief, met een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken op het gebied van veiligheid. Dit proces was een gelegenheid om te bevestigen dat voor Compagnie des Ciments Belges, veiligheid op onze locaties, op onze werkplekken en voor iedereen die erbij betrokken is, ook een absolute prioriteit is.

Het bezoek was ook een gelegenheid om onze nieuwe installatie in Saint-Laurent-Blangy te presenteren. Het renovatieproject is zonder enkel ongeval voltooid! CCB France beschikt nu over een nog efficiëntere installatie die voldoet aan alle veiligheidsnormen.