CCB Cementir Holding - Acheter du ciment, des granulats et du béton en Belgique

Productblad
Geprefabriceerd Stortklaar beton CEM I 52,5 N HES

PORTLANDCEMENT MET HOGE INITIELE STERKTE HES « High Early Strength » (NBN B 12-110)

Toepassingsgebieden

Deze Portlandcement is ideaal voor het gebruik in prefab, bij directe of indirecte ontkisting, en voor sommige toepassingen bij stortklaar beton wanneer hoge initiële weerstanden vereist zijn.

CEM I 52,5 N HES wordt speciaal aanbevolen voor:

 • Prefab
 • Constructies in gewapende beton
 • Betonneren bij koud weer
 • Betonvloeren
Voorzorgsmaatregelen

Deze cement is niet geschikt voor grote massieve betonwerken.

Enkele nuttige tips

Uw bouwproject, klein of ambitieus, is bestemd om mee te blijven gaan.

Enkele aanbevelingen voor het verwerken van mortel of beton :

 • Vermijd onderdosering van cement, dit resulteert in een lagere duurzaamheid van het beton
 • Beperk de water/cementfactor. Een hoge W/C factor geeft lagere druksterktes en een poreuzer beton.
 • Pas de verdichting aan, aan de vloeibaarheid van het beton om zo een optimale dichtheid te verkrijgen zonder dat er segregatie optreedt.
 • Neem alle voorzorgsmaatregelen om een vroegtijdige uitdroging bij warm weer of wind te vermijden door een aangepaste curing te gebruiken (jute, vernevelen van water, curing-compound)
 • Werk bij voorkeur tussen 5°C en 30°C :
  • Bij te warm weer, zal de hitte de binding van beton of mortel versnellen.
  • In geval van koud weer verloopt de binding van beton of mortel trager.
Technische specificaties
Mechanische en fysische eigenschappen
Blaine-specifieke oppervlakte 4120 cm2/g
Dichtheid 3,16 g/cm3
Vraag naar water 27,8 %
Starttijd instellen 3 u 10
Duidelijkheid (L*)
Druksterkte
Standaard
1 dag 23 MPa >15 MPa
2 dagen 36 MPa >20 MPa
7 dagen 50 MPa
28 dagen 61 MPa >52.5 MPa
Doseringen
Sable sec Droog zand Cement water
Beton
Mortel