CCB Cementir Holding - Acheter du ciment, des granulats et du béton en Belgique

Productblad
Bouwwerken in agressieve chemische omgeving Metselwerk en veel voorkomend beton CEM I 52,5 N SR3 LA CIBELCOR®

ZUIVER PORTLANDCEMENT MET HOGE CHEMISCHE BESTANDHEID. SR3 « Sulfate Resisting » : cement bestand tegen sulfaten (NBN B 12-108) LA « Low Alkali » : beschermt tegen alkali-silicareactie (NBN B 12-109)

Toepassingsgebieden

Het CIBELCOR® gamma is de oplossing van CCB voor zij die zowel een goede chemische weerstand als en een hoge reactiviteit zoeken. Dit pure portlandcement op basis van sulfaatresistente klinker verenigt deze eigenschappen.

 • CEM I 52,5 N SR3 LA CIBELCOR® is in het bijzonder geschikt voor:
 • alle toepassingen waarbij hoge initiële weerstanden vereist zijn en wanneer weerstand tegen agressieve chemische inwerking vereist is
 • Prefab betonproducten, zowel in de zomer als in de winter
 • Zowel directe ontkisting als zelfverdichtend beton
 • Diverse toepassing in de landbouw (in het bijzonder beton die in contact komt met mest)
 • Beton die in aanraking komt met afvalwater of zeewater.
Voorzorgsmaatregelen

Deze cement is niet geschikt voor grote massieve betonwerken.

Enkele nuttige tips

Uw bouwproject, klein of ambitieus, is bestemd om mee te blijven gaan.

Enkele aanbevelingen voor het verwerken van mortel of beton :

 • Vermijd onderdosering van cement, dit resulteert in een lagere duurzaamheid van het beton
 • Beperk de water/cementfactor. Een hoge W/C factor geeft lagere druksterktes en een poreuzer beton.
 • Pas de verdichting aan, aan de vloeibaarheid van het beton om zo een optimale dichtheid te verkrijgen zonder dat er segregatie optreedt.
 • Neem alle voorzorgsmaatregelen om een vroegtijdige uitdroging bij warm weer of wind te vermijden door een aangepaste curing te gebruiken (jute, vernevelen van water, curing-compound)
 • Werk bij voorkeur tussen 5°C en 30°C :
  • Bij te warm weer, zal de hitte de binding van beton of mortel versnellen.
  • In geval van koud weer verloopt de binding van beton of mortel trager.
 • Indien het beton in contact komt met oplossingen met een pH lager dan 4, dient een bijkomende beschermingslaag aangebracht worden (epoxy, verf, plastic, …)
Technische specificaties
Mechanische en fysische eigenschappen
Blaine-specifieke oppervlakte 5450 cm2/g
Dichtheid 3,17 g/cm3
Vraag naar water 28,7 %
Starttijd instellen 4 u 40
Duidelijkheid (L*) 63
Druksterkte
Standaard
1 dag 19 MPa
2 dagen 33 MPa > 30 MPa
7 dagen 48 MPa
28 dagen 63 MPa > 52,5 MPa
Doseringen
Sable sec Droog zand Cement water
Beton
Mortel