CCB Cementir Holding - Acheter du ciment, des granulats et du béton en Belgique

Productblad
Stortklaar beton Stabilisé en mager beton CEM III A 42,5 N LA

HOOGOVENCEMENT LA « Low Alkali » : beschermt tegen alkali-silicareactie (NBN B 12-109)

Toepassingsgebieden

Deze hoogovencement CEM III/A 42,5 N LA wordt aanbevolen voor alle toepassingen

Sinds meerdere tientallen jaren, is deze cement de referentie in betoncentrales voor toepassing in beton (gewapend en niet gewapend), vanaf de fundering tot structuurbeton, zowel in de winter als in de zomer.

Dankzij zijn gehaltes aan Portlandklinker en hoogovenslak bevat deze cement een lagere hydratatiewarmte dan zuivere Portlandcement en is deze dus geschikt voor betonnering bij warm weer.

Dankzij een beperkt gehalte aan alkalisch materiaal, gegarandeerd door de karakteristiek LA kan deze cement gebruikt worden in betontoepassingen waarbij granulaten gebruikt worden die gevoelig zijn aan alkali-silica reactie.

CEM III/A 42,5 N LA, wordt in het bijzonder aanbevolen aanbevolen voor :

 • Kunstwerken
 • Gebouwen, structuurbeton
 • Wegeniswerken
 • Betonnering bij warm weer
Voorzorgsmaatregelen

Deze cement is minder geschikt voor:

 • Betonwerken bij koud weer (< 5°C)
 • Als een hoge weerstand op jonge leeftijd vereist wordt
Enkele nuttige tips

Uw bouwproject, klein of ambitieus, is bestemd om mee te blijven gaan.

Enkele aanbevelingen voor het verwerken van mortel of beton :

 • Vermijd onderdosering van cement, dit resulteert in een lagere duurzaamheid van het beton
 • Beperk de water/cementfactor. Een hoge W/C factor geeft lagere druksterktes en een poreuzer beton.
 • Pas de verdichting aan, aan de vloeibaarheid van het beton om zo een optimale dichtheid te verkrijgen zonder dat er segregatie optreedt.
 • Neem alle voorzorgsmaatregelen om een vroegtijdige uitdroging bij warm weer of wind te vermijden door een aangepaste curing te gebruiken (jute, vernevelen van water, curing-compound)
 • Werk bij voorkeur tussen 5°C en 30°C
  • Bij te warm weer, zal de hitte de binding van beton of mortel versnellen.
  • In geval van koud weer verloopt de binding van beton of mortel trager.
Technische specificaties
Mechanische en fysische eigenschappen
Blaine-specifieke oppervlakte 4220 cm²/g
Dichtheid 3,0 g/cm³
Vraag naar water 30,3 %
Starttijd instellen 3 h 35
Duidelijkheid (L*) 69
Druksterkte
Standaard
1 dag 9 MPa
2 dagen 19 MPa > 10 MPa
7 dagen 34 MPa
28 dagen 53 MPa > 42,5 MPa
Doseringen
Sable sec Droog zand Cement water
Beton
Mortel