CCB Cementir Holding - Acheter du ciment, des granulats et du béton en Belgique

Productblad
Funderingswerken en grondverzet Stortklaar beton CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH HSR LA

COMPOSIETCEMENT LH ‘Low Heat’ = cement met beperkte hydratatiewarmte. (NBN EN 197-1) SR3/HSR « Sulfate Resisting » : cement bestand tegen sulfaten (NBN B 12-108) LA « Low Alkali » : beschermt tegen alkali-silicareactie (NBN B 12-109)

Toepassingsgebieden

Deze samengestelde cement CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH HSR LA wordt aanbevolen voor betonwerken in de landbouw en grote betonmassieven, ook in contact met agressieve milieus.

Dankzij zijn hoge gehalte aan toevoegsels, vliegas en hoogovenslak, heeft deze cement een lage hydratatiewarmte en is deze dus geschikt voor betonnering bij warm weer en van grote massieven. Door zijn samenstelling is hij geschikt voor toepassingen in agressief milieu en vooral in landbouwwerken.

CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH HSR LA is in het bijzonder geschikt voor:

 • Diverse toepassingen waarbij een hoge chemische weerstand vereist is
 • Diverse toepassingen in de landbouw
 • Betonneren van grote massieven (kaaimuren, sluizen,…)
Voorzorgsmaatregelen

Deze cement is minder geschikt voor :

 • Betonwerken bij koud weer ( < 5°C )
 • Toepassingen waarbij een hoge initiële sterkte verwacht wordt
Enkele nuttige tips

Uw bouwproject, klein of ambitieus, is bestemd om mee te blijven gaan.

Enkele aanbevelingen voor het verwerken van mortel of beton :

 • Vermijd onderdosering van cement, dit resulteert in een lagere duurzaamheid van het beton
 • Beperk de water/cementfactor. Een hoge W/C factor geeft lagere druksterktes en een poreuzer beton.
 • Pas de verdichting aan, aan de vloeibaarheid van het beton om zo een optimale dichtheid te verkrijgen zonder dat er segregatie optreedt.
 • Neem alle voorzorgsmaatregelen om een vroegtijdige uitdroging bij warm weer of wind te vermijden door een aangepaste curing te gebruiken (jute, vernevelen van water, curing-compound)
 • Werk bij voorkeur tussen 5°C en 30°C
  • Bij te warm weer, zal de hitte de binding van beton of mortel versnellen.
  • In geval van koud weer verloopt de binding van beton of mortel trager.
 • Indien het beton in contact komt met oplossingenmet een pH lager dan 4, dient een bijkomende beschermingslaag aangebracht worden (epoxy, verf, plastic, …)
Technische specificaties
Mechanische en fysische eigenschappen
Blaine-specifieke oppervlakte 3930 cm²/g
Dichtheid 2,86 g/cm³
Vraag naar water 30 %
Starttijd instellen 3 h 35
Duidelijkheid (L*) 63
Druksterkte
Standaard
1 dag 6 MPa
2 dagen 14 MPa > 10 MPa
7 dagen 27 MPa
28 dagen 47 MPa > 42,5 MPa
Doseringen
Sable sec Droog zand Cement water
Beton
Mortel