CCB Cementir Holding - Acheter du ciment, des granulats et du béton en Belgique

Productblad
Beton C-BUILD STABIL

Zandmengsels gestabiliseerd zand met cement

Advies over vervoer en uitvoering
  • Afhaling op de centrale
  • Levering met kipwagen of mixer
  • De ingestelde vochtigheidsgraad van de mix behouden met een nabehandelingsproduct of kunststof
  • Respecteer de uitvoeringstijd
Kwaliteit

Ons product C-BUILD Stabil en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

Veiligheid

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).

Technische specificaties
Mechanische en fysische eigenschappen
Blaine-specifieke oppervlakte
Dichtheid
Vraag naar water
Starttijd instellen
Duidelijkheid (L*)
Druksterkte
Standaard
1 dag
2 dagen
7 dagen
28 dagen
Doseringen
Sable sec Droog zand Cement water
Beton
Mortel
Voordelen van het product
  • Gebruiksklare mix
  • Maakt het mogelijk ter plaatse aanpassingen te doen volgens het technisch informatieblad
Technische gegevens
  • Consistentie aardvochtig (S0)
  • Hoeveelheid cement vanaf 50 kg/mÑ tot 350 kg/m3
  • Maximum korrelgrootte ≤ 4 mm

Geïnteresseerd in dit product ?

Download de productfiche